Kredyt studencki

09 07 20 - 11:00

Kredyt studencki to przykład zobowiązania gotówkowego oferowanego przez banki i inne instytucje finansowe. Szczególnie kredyt studencki jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, z którego korzysta coraz więcej studentów.

Czym jest kredyt studencki

Kredytem studenckim nazywamy takie zobowiązanie, z którego może skorzystać każdy student uczelni wyższych, państwowych, prywatnych, wieczorowych lub zaocznych, które charakteryzuje się bardzo niskim oprocentowaniem, gdyż spłata odsetek jest niemal w całości finansowana przez państwo. Otrzymują go studenci rozpoczynający naukę przed ukończeniem dwudziestego piątego roku życia, a dochód miesięczny na członka rodziny nie przekracza z góry ustalonej kwoty. Aby ubiegać się o ten kredyt gotówkowy należy złożyć takie dokumenty jak wniosek do banku wraz z zaświadczeniem o dochodach w rodzinie kandydata, zaświadczenie, które potwierdza status studenta lub udział w rekrutacji na uczelni wyższej, a także dokumentację, dzięki której będzie można ocenić zdolność kredytową studenta. Wnioski można złożyć do banku w konkretnym terminie od piętnastego lipca do dwudziestego października. Aby otrzymać kredyt studencki należy mieć odpowiedniego poręczyciela, który w razie problemów ze spłatą zobowiązania będzie w stanie je spłacić w określonym terminie. Najczęściej za takie osoby uważa się najbliższą rodzinę, jednak w sytuacji, gdy student nie posiada takiej możliwość może zwrócić się do Banku Gospodarstwa Krajowego o poręczenie lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czas na jaki udzielany jest kredyt nie może przekraczać okresu nauki i być nie dłuższy niż sześć lat. Doktoranci mogą ubiegać się o dodatkowe cztery lata przedłużenia. Wypłata zobowiązania odbywa się w miesięcznych ratach, jednak nie dłużej niż okres dziesięciu miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego.

Raty kredytu

Podstawową ratą kredytu studenckiego jest kwota 600 zł, którą student otrzymuje w comiesięcznych transzach na wskazane konto bankowe. W ciągu roku akademickiego otrzyma więc kwotę 6000 zł. Rata może też zostać zwiększona do 800 zł lub 1000 zł, albo też jeśli taka jest wola studenta może być zmniejszona do kwoty 400 zł. Co ważne kwota raty transz kredytu gotówkowego może w każdej chwili zostać podwyższona lub obniżona w zależności od aktualnej sytuacji finansowej osoby ubiegającej się o taki kredyt studencki.

Czas spłaty

Dwa lata po zakończeniu studiów należy zacząć spłacać kredyt. Jeśli doszło do wcześniejszego zakończenia nauki spłata powinna zacząć się w okresie miesiąca po tym jak okazaliśmy bankowi legitymację studencką. Gdy kredyt otrzymaliśmy na okres pięciu lat, czas spłaty takiego zobowiązania będzie wynosić dziesięć lat, a niektórzy ze studentów mogą decydować się również na wcześniejszą spłatę kredytu studenckiego, co jest jednak rzadkością.

Legitymacja studencka to ważny dokument dla banku potwierdzający odbywanie nauki i tym samym możliwość kontynuacji pobierania kredytu studenckiego, dlatego bardzo ważnym jest dbanie o ważność legitymacji.