Kwoty

16 12 19 - 14:16

Każda instytucja finansowa, która zajmuje się kredytami samochodowymi i nie tylko oferuje swoje usługi kredytowe w odpowiedniej walucie, która ma być łatwa do spłaty dla przeciętnego śmiertelnika. Najczęściej ustalane są minimalne i maksymalne sumy, jakie może zaoferować bank swoim klientom, którzy mają ochotę zdecydować się na kredyt samochodowy. W jednym ze znanych sieci bankowych ustalane są kwoty na poziomie 5000 złotych jako minimum dla kredytu samochodowego, a maksymalne pieniądze na jakie może liczyć klient banku, który chce przeznaczyć pieniądze na zakup wymarzonego pojazdu to nawet ponad sto procent wartości pojazdu. Jest to dodatkowy zabieg mający zapewnić skredytowanie kosztów okołokredytowych, które mogą się pojawić przy okazji zakupu auta. Chodzi tutaj głównie o zakup wyposażenia dodatkowego i wydatków, które są związane z utrzymaniem samochodu, które często nie należą do najtańszych.

VIN

Jeśli dojdzie do sytuacji, że nie znamy jeszcze numeru nadwozia można w tej sytuacji złożyć wniosek kredytowy. Jeśli decyzja o kredycie będzie pozytywna większość banków powinna zaakceptować numer VIN nieco później.

Sprawy okołokredytowe

Jeśli doszło do sprowadzenia samochodu z zagranicy i nie udało się go zarejestrować w Polsce i jest to auto używane niektóre banki decydują się na decyzję pozytywną w kwestii kredytu samochodowego, ale pod pewnymi warunkami. Trzeba jednak dokonać zakupu od dealera, który może handlować używanymi zagranicznymi pojazdami, lecz siedziba takiego sprzedawcy powinna znajdować się w Polsce. W dzisiejszych czasach dochodzi do podpisu umowy kredytowej nie tylko w siedzibie banku, który udziela kredytu, ale również za pośrednictwem internetu, który staje się coraz częściej najwygodniejszą formą zawierania umów na odległość. Jeśli już udało się podpisać umowę kredytową i okazuje się, że klient może dokonać wcześniejszej spłaty za kredyt samochodowy często jest taka możliwość, aby wcześniej spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Możliwe są zarówno rozwiązania spłaty w walucie polskiej w odpowiednich godzinach pracy banku jak również spłaty w walucie obcej przy zachowaniu odpowiedniego kursu obowiązującego na dzień spłaty kredytu. Jeśli natomiast klient dojdzie do wniosku, że chce ratalnie spłacać zaciągnięty kredyt może to zrobić pod warunkiem stałego zapewnienia środków na rachunku. Może to zrobić w najwygodniejszy dla siebie sposób, gdzie raty przez cały okres spłaty są równe, lub też maleją wraz z upływających czasem do końca spłaty kredytu samochodowego. Niektóre osoby utrzymują się za granicą i chcą też zapewnić spłatę kredytu ze środków, które otrzymują zarabiając za granicą swojego kraju. Banki raczej niechętnie decydują się kredytować klientów utrzymujących się z pracy zarobkowej za granicą, lecz niektóre z nich ustalają pewne zasady, które pozwalają zabezpieczyć banki przed ryzykiem niespłacania kredytu samochodowego. Są to przede wszystkim umowa, która zawarta za granicą trwa już minimum sześć miesięcy, a najlepiej obowiązuje na czas nieokreślony.

Zabezpieczenie kredytu

Gdy wizyta w banku okazuje się bardzo owocna, a on decyduje się wydać pozytywną decyzję w sprawie przyznania kredytu samochodowego musimy wiedzieć, że to właśnie banki muszą się w pewien sposób zabezpieczyć, aby zniwelować ryzyko niespłacanego kredytu przez klienta z różnych powodów. Jednym ze sposobów skutecznego zabezpieczenia jest przywłaszczenie częściowe lub przewłaszczenie warunkowe, albo też cesja praw z polisy AC, które w bardzo dobry sposób zapewniają bankowi ochronę tej instytucji finansowej. Przeniesienie praw z ubezpieczenia AC to bardzo dobra ochrona, gdyż bank w przypadku braku spłaty przez klienta otrzymuje od ubezpieczyciela sporą część kwoty, która pozostaje jeszcze do spłaty kredytu samochodowego.

słowa kluczowe: usługi, klient