Lokata rentierska, czy to realna szansa na niezależność ekonomiczną?

27 03 19 - 11:08 Użyte znaczniki: , , , , , ,

Lokata rentierska występuje w świadomości niektórych inwestorów, jednak w Polsce to jeszcze instrument słabo znany i uznawany raczej za coś nieosiągalnego dla przeciętnego zjadacza chleba. Ale jak jest w istocie? Czy lokata rentierska to narzędzie, aż tak bardzo niedostępne, a może przypomina po prostu zwykłą lokatę terminową?

Kim jest rentier i jakie znaczenie posiada dochód pasywny?

Rentier to osoba, która żyje z odsetek, krótko mówiąc. A lokata rentierska zakłada wypłacanie zysków znacznie częściej niż przy standardowym depozycie oszczędnościowym, nawet kilka razy do roku. Dzięki temu inwestor uzyskuje znacznie większą płynność. Brak czekania na wypłatę zysku do końca obowiązywania umowy to duża innowacja w porównaniu do klasycznej lokaty bankowej. To oczywiście duża korzyść, ponieważ zyski można reinwestować, a lokaty rentierskie ze względu na promowanie wyłącznie dużych portfeli wykazują znacznie wyższe oprocentowanie, które przebija inflację i podatek Belki dając realne zyski. Lokata rentierska wymaga wpłacenia dość dużych środków jednorazowo. To znaczy nawet na poziomie 100 – 200 000 złotych. Im więcej, tym naturalnie lepiej, ponieważ wtedy rosną szanse negocjacyjne. Banki doceniają najbardziej klientów z portfelem powyżej 500 000 złotych. Wtedy dochodzi już do indywidualnego traktowania i do przeniesienia części środków na dedykowane platformy inwestycyjne, do funduszy zarządzanych przez prawdziwych specjalistów. Niektóre banki zupełnie rezygnują z limitów wpłat na lokaty rentierskie, co pozwala na wygenerowanie ogromnych, cyklicznych odsetek. Dzięki poradom na http://www.bezpiecznalokata.com/ uda Ci się dobrze i bezpiecznie ulokować oszczędności.

Bezpieczeństwo przechowywania środków przede wszystkim

Czy osoba, która posiada duży kapitał powinna stosować lokaty bankowe? Tak, ponieważ to bezpieczeństwo, szczególnie przy zagrożeniu wystąpienia kryzysu finansowego, a te nachodzą gospodarkę cyklicznie zgodnie z teorią cyklu koniunkturalnego. Dla potwierdzenia warto obserwować wykresy giełdowe pod kątem analizy technicznej (wytypowanie trendów, okresów przełomowych). Niestety lokata rentierska wiąże się najczęściej z długoterminowym zamrożeniem środków, co mocno ogranicza płynność, jednak w zamian za regularne zyski. Ochrona dużego kapitału przed inflacją to też istotna kwestia. Duży inwestor nie może sobie pozwolić na zwykły rachunek w banku, gdzie pieniądze po prostu leżą. Każda złotówka powinna pracować lub być chroniona przed goniącą inflacją. Lokaty rentierskie obejmuje oczywiście ochrona Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przy ewentualnym bankructwie banku to BFG bierze na siebie odpowiedzialność za pokrycie roszczeń inwestora, ale taka sytuacja zdarza się niezwykle rzadko i jest z reguły możliwa do przewidzenia, aby szybciej wyciągnąć własne pieniądze.

Efektywne uzupełnienie emerytalne

Lokata rentierska to produkt spotykany w bankach kreowanych głównie do segmentu wyższego. Tam, gdzie inwestorom zależy na stabilności współpracy, powiązaniu lokat z innymi narzędziami finansowymi, czy nawet kredytowymi na zasadzie lepszego oprocentowania. Rentier żyje z dochodu pasywnego, a lokata rentierska to zazwyczaj uzupełnienie szerszego planu. Minimalna kwota lokaty rentierskiej to największa bariera dla przeciętnego Kowalskiego. Z tego powodu jedyne rozwiązanie to często połączenie całego kapitału rodzinnego. Lokata rentierska jako źródło dochodu pasywnego to coraz popularniejsze wsparcie emerytalne, w którym nie występuje takie ryzyko, jak w przypadku prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego. Lokata rentierska jest opłacalna, nawet mimo niskich stóp procentowych ze względu na profil negocjacyjny.