Najważniejsze rodzaje kredytów.

25 09 18 - 11:40 Użyte znaczniki: , , ,

Istnieje cała masa najróżniejszych kredytów bankowych. Jest naprawdę w czym wybierać i każdy znajdzie bez najmniejszego problemu idealny kredyt dla siebie. Zanim zdecydujemy się na jakikolwiek kredyt powinniśmy sprawdzić jakie rodzaje kredytów oferują nam banki i dopiero wtedy zdecydować jaki będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem. Klasyfikując kredyty bankowe bierze się pod uwagę kilka różnych czynników. Są nimi rodzaj zabezpieczenia kredytu, forma kredytowania, waluta w jakiej brany jest kredyt, czy tez cel i czas w jakim będziemy go spłacać. Biorąc pod uwagę podział kredytów ze względu na ich przeznaczenie można wyróżnić kredyty na działalność gospodarczą, kredyty konsumenckie oraz kredyty mieszkaniowe. Kolejny z podziałów dzieli kredyty ze względu na czas ich spłaty. Tutaj wyróżnić można kredyty krótkoterminowe, średnioterminowe i kredyty długoterminowe. W przypadku kredytów krótkoterminowych czas ich spłaty wynosi do jednego roku. W przypadku kredytów średnioterminowych czas spłaty wynosi do pięciu lat, zaś w przypadku kredytów długoterminowych spłaca się je przez okres powyżej lat pięciu.

Podział kredytów ze względu na formę ich zabezpieczenia.

Zabezpieczenie kredytu to kolejny sposób na podział kredytów. Można wyróżnić tutaj kredyty lombardowe i kredyty hipoteczne. Jeżeli chodzi o kredyty lombardowe ich zabezpieczeniem jest zastaw bankowy na jakiś bardziej wartościowy przedmiot. Zabezpieczeniem kredytu lombardowego może być towar, albo papiery wartościowe. W przypadku kredytów hipotecznych zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości na jaką został wzięty kredyt. Nieruchomość hipoteczna może być własnością kredytobiorcy, ale może być tez własnością trzeciej osoby, a kredytobiorca jedynie może z tej nieruchomości korzystać. Przykładem może być wpis hipoteczny na mieszkanie, które zostaje za niedługi czas sprzedane. Hipoteka nadal ciąży na mieszkaniu bez względu na to, iż zmienił się jego właściciel. Kredyty można również podzielić ze względu na walutę w jakiej są one brane. Mamy tutaj grupę kredytów w złotych polskich i grupę kredytów branych w dewizach. Jeżeli podzielimy kredyty ze względu na przedmiot ich kredytowania wyróżnimy kredyty inwestycyjne i kredyty obrotowe. Kredyty inwestycyjne jak sama nazwa nam wskazuje są przeznaczone na dofinansowanie jakiejś inwestycji. Kredyty obrotowe przeznacza się na finansowanie działalności eksploatacyjnej.

Jednym z większych podziałów kredytów bankowych jest podział ich ze względu na formę kredytowania. Wyróżnia się tutaj kilka grup kredytów. Mamy między innymi kredyty dyskontowe, zwane inaczej wekslowymi, które udzielane są poprzez wykup weksli zanim będzie ich termin płatności. W podziale tym znajdują się kredyty akceptacyjne. Taki kredyt polega za akceptowaniu weksli wystawionych przez bank, co oznacza, ze bank zobowiązuje się, ze udzieli kredyt na to, aby te weksle można było wykupić. W tej grupie kredytów znajdziemy jeszcze kredyty czekowe i lombardowe. Kredyty czekowe są przeznaczane na pokrycie czeków jakie znalazły się na rachunku ich wystawcy. Kredyty lombardowe natomiast udzielane są w zamian za zastaw jakiegoś wartościowego przedmiotu lub towarów. Według tego podziału wyróżniamy kredyty hipoteczne jakie udzielane są pod zastaw hipoteczny jaki jest ustanowiony na konkretnej nieruchomości. Ostatnimi kredytami w tej grupie są kredyty inkasujące wierzytelność. Udziela się ich pod przeniesioną wierzytelność z wierzyciela na bank. Takie przeniesienie następuje poprzez cesję odpowiednich do tego dokumentów.