Lokata rentierska, czy to realna szansa na niezależność ekonomiczną?

27 03 19 - 11:08

Lokata rentierska występuje w świadomości niektórych inwestorów, jednak w Polsce to jeszcze instrument słabo znany i uznawany raczej za coś nieosiągalnego dla przeciętnego zjadacza chleba. Ale jak jest w istocie? Czy lokata rentierska to narzędzie, aż tak bardzo niedostępne, a może przypomina po prostu zwykłą lokatę terminową?

Kim jest rentier i jakie znaczenie posiada dochód pasywny?

Rentier to osoba, która żyje z odsetek, krótko mówiąc. A lokata rentierska zakłada wypłacanie zysków znacznie częściej niż przy standardowym depozycie oszczędnościowym, nawet kilka razy do roku. Dzięki temu inwestor uzyskuje znacznie większą płynność. Brak czekania na wypłatę zysku do końca obowiązywania umowy to duża innowacja w porównaniu do klasycznej lokaty bankowej. To oczywiście duża korzyść, ponieważ zyski można reinwestować, a lokaty rentierskie ze względu na promowanie wyłącznie dużych portfeli wykazują znacznie wyższe oprocentowanie, które przebija inflację i podatek Belki dając realne zyski. Lokata rentierska wymaga wpłacenia dość dużych środków jednorazowo. To znaczy nawet na poziomie 100 – 200 000 złotych. Im więcej, tym naturalnie lepiej, ponieważ wtedy rosną szanse negocjacyjne. Banki doceniają najbardziej klientów z portfelem powyżej 500 000 złotych. Wtedy dochodzi już do indywidualnego traktowania i do przeniesienia części środków na dedykowane platformy inwestycyjne, do funduszy zarządzanych przez prawdziwych specjalistów. Niektóre banki zupełnie rezygnują z limitów wpłat na lokaty rentierskie, co pozwala na wygenerowanie ogromnych, cyklicznych odsetek. Dzięki poradom na http://www.bezpiecznalokata.com/ uda Ci się dobrze i bezpiecznie ulokować oszczędności.

 
Read More