Zmiany na rynku pożyczek bankowych

11 09 17 - 13:10

Pożyczki bankowe o zmiennym oprocentowaniu, które są zazwyczaj najwyższym zadłużeniem w strukturze kapitału emitenta, tradycyjnie były uważane za bardziej odporne niż obligacje o wysokiej rentowności w przypadku niewypłacalności. Jednak ostatnie zmiany na rynku kredytów bankowych mogą zaszkodzić tej historycznej normie. Jeśli firma nie sprecyzuje tego, pozycja w strukturze kapitału jest krytyczna, a ostatni profil zmienia się wśród wielu emitentów na rynku pożyczek mogłoby znacząco zmienić odzyski w następnym okresie spowolnienia kredytowego.

Stanie z przodu linii nie oznacza wiele, że nie ma się nikogo za sobą. Pozycja na najwyższym poziomie struktury kapitałowej jest mniej znacząca, jeśli masz pod tobą niewielki lub żaden kapitał. W przeszłości kredyty bankowe z większą liczbą długów zazwyczaj charakteryzowały się wyższymi wskaźnikami odzysku.

 
Read More